Jdi na obsah Jdi na menu

Otázka: Aký je vzťah medzi mysliteľom a jeho myšlienkou? 

 

Krishnamurti: Existuje tu nejaký taký vzťah, alebo existuje len jedna vec, ktorou je myšlienka, a nie mysliteľ? Pretože, ak neexistujú žiadne myšlienky, nie je tu ani žiaden mysliteľ. Keď premýšľate, keď máte myšlienky, je tam mysliteľ? Ak nemáte vôbec žiadne myšlienky, kde je teda mysliteľ? Ak máte myšlienky, vidiac ich dočasnosť (nestálosť, prechodnosť, pominuteľnosť) vstupuje do bytia mysliteľ. Myšlienka vytvorí mysliteľa a pretože myšlienky sú prechodné, mysliteľ sa stáva trvalou entitou. Tu je na začiatku proces myšlienky a následne táto myšlienka zjavne zrejme vytvorí mysliteľa. Mysliteľ sa potom etabluje ako trvalá entita, na rozdiel od myšlienok. Myšlienky sú prechodné, sú stále v stave plynutia a myšlienka namieta proti svojej vlastnej dočasnosti, preto myšlienka vytvára mysliteľa. Neexistuje tu iná cesta dookola, mysliteľ nevytvorí myšlienku, ak nemáte žiadne myšlienky a nie je tu žiadny mysliteľ, takže je to myšlienka, ktorá vytvorí mysliteľa. Potom sa pokúšame založiť vzťah medzi mysliteľom a myšlienkou, ktorá ho vytvorila. My sa pokúšame vytvoriť vzťah medzi tým, čo sa snaží byť trvalé – čo je mysliteľ vytvorený myšlienkou – a myšlienkou, ktorá sama je prechodná (nestála, plynúca). Ale obaja sú však dočasní , od myšlienky, ktorá je nestála (dočasná, prechodná) a ktorá vytvorila mysliteľa, a nech mysliteľ, ktorý si sám seba môže predstavovať ako trvalého, je takisto prechodný, pretože mysliteľ je sám výsledkom myšlienky. 

 

Toto nie je hádanka. Je to zrejmý fakt. Sledujte myšlienku kompletne, od jej vzniku a pokračujte v tom do konca, ponorte sa do toho procesu úplne a budete vidieť čo sa stane. Sami uvidíte, že tu neexistuje vôbec žiadny mysliteľ, pretože je to práve myšlienka, ktorá vytvára mysliteľa. A preto neexistujú dva stavy ako mysliteľ a myšlienka. Mysliteľ je fiktívna entita, neskutočný stav. Existuje len myšlienka a zväzok myšlienok vytvorí ja, mysliteľa. A mysliteľ, dávajúci si trvalosť, pokúša sa transformovať myšlienku a preto udržuje seba, čo je falošné. Ak môžete pozorovať myšlienku úplne, kompletne, čo znamená nechať každú myšlienku plynúť bez odporu, potom pochopíte, že neexistuje žiadny mysliteľ. Preto sa myseľ stane výnimočne ohybnou a kľudnou. A tento kľud je stavom prežívania. Tak ako neexistuje konajúci, ani koniec v pohľade, ani zažívajúci a zážitok, to je stav zažívania, čo je čistá akcia. Skúste to a budete vidieť, že myšlienka stále spôsobí zrod ďalšej myšlienky, a tak udržuje pri živote mysliteľa. Ale ak nie je tam žiadny mysliteľ, ktorá tam nie je, iba myšlienkový proces (priebeh) je kompletne pochopený, v tom pasívnom uvedomení ak každej myšlienke je povolený plný rozsah, plná hĺbka, potom je nezávislosť na celej myšlienke a v tej slobode (voľnosti) tam je zažívanie.

 

Ja je nahromadený zážitok, príjemný aj boľavý. Mysliteľ sa chce vyhnúť boľavému - zmeniť myšlienky. Tak dúfa, že je trvalý a nemenný a oddelí seba od myšlienok. Vaše túženie, vaše túžby vám nevyhnutne spôsobia utrpenie. Mysliteľ nechce cítiť bolesť či byť narušený. Mysliteľ dúfa, že je trvalá entita a preto oddelí seba od myšlienky a túžby. On potom pokúša meniť jeho túžby a jeho myšlienky, on túži po dome, kvalite a nakoniec po bohu. Ja je stvorené mnoho vzpomienkami (pamäťami). Pamäte sú výsledok túžby. Tak ja, čo je produkt túžby, chytro oddelí seba od túžby. Myslí si, že môže vždy meniť predmet túžby a cez to on môže zostať trvalým. To je chytrý trik, ktorý on hrá na sebe. Toto je príčina vnútorného konfliktu v každom človeku a chasou ktorý existuje na svete v súčasnosti. Vy ste súhrn celej ľudskej existencie. Ak mysliteľ je myšlienka, potom mysliteľ môže byť tiež zmenený, čo znamená, že on musí vidieť jeho dočasnosť. Všetky naše akcie v spoločnosti sú založené na názore, že ja je trvalé a myšlienka je dočasná. Pretože myšlienka hľadá trvalosť, vraví ja pôjdem do vyššej úrovne vedomia, čo je moja viera, môj boh a ide vyššie a vyššie s väčšou a vačšou trvalosťou. Ak je tento trik zhliadnutý, tak to je skončené a mysliteľ a myšlienka sú jedno. Potom tam je revolúcia v našom bežnom živote.

 

Existuje vnímajúci alebo len vnímanie? Toto prosím sleduj pozorne. Je tu mysliaci alebo iba myslenie? Mysliaci isto nie je prvotný. Najskôr je myslenie (myšlienka) a to potom vytvorí mysliaceho, čo znamená že prebehla separácia v myslení. Tu vzniká pozorovateľ a pozorované, vnímajúci a vnímané. V skutočnosti je tu iba vnímanie, nie vnímajúci. Ak sa pozrieme na kvet, ak ho iba vidíme, existuje v tom okamihu bytosť, ktorá vidí alebo je iba videnie? Pri pohľade na kvet povieme: je tak pekný, ja ho chcem. Naše ja teda vzniká z túžby, strachu, chamtivosti a ctižiadosti, ktoré nasledujú hneď za videním. Práve to vytvára ja, ktoré bez nich nemôže existovať. V našom živote je protiklad – zdôraznenie vlastného ja a jeho zabudnutie. Je to myseľ, ktorá vytvorila kamennú modlu, ku ktorej ľudia vzhliadajú, myseľ vytvorila gítu, organizované cirkvi a nespočetné presvedčenia. Ak chceš zistiť čo je skutočné, musíš sa dostať mimo výtvory mysle. Nemôžeme prestať myslieť, ale myšlienka končí, ak zmizne premýšľajúci a to sa môže stať iba ak celému procesu rozumieme. Strach vzniká v okamihu ak je mysliaci oddelený od svojej myšlienky a potom používa sám seba k formovaniu a riadeniu svojich myšlienok či ich ukončenia. Mysliaci je fiktívna bytosť, ilúzia mysle. Ak si myšlienku uvedomujeme ako fakt, nie je nutné o nej premýšľať. Ak existuje nevyberavá uvedomelosť, potom sa odhalí, čo je samozrejmé. Preto myšlienka ako fakt zaniká. Potom uvidíme, že problémy ktoré nahlodávajú naše srdcia a mysle, problémy spoločenskej štruktúry môžu byť vyriešené. Ak myseľ rozumie svojej celej podstate a tým zastaví svoje pochody objaví sa tvorivosť, ktorá nás urobí šťastnými. Byť v tomto stave je blažené, pretože je v ňom sebazabudnutie bez akejkoľvek reakcie mysle.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sssssssssssss

(aaaaaaaaaa, 17. 11. 2008 18:04)

Pozrite si tieto dokumenty a stranky :

www.tajomstva.org
www.mysteria.sk
alex jones - endgame
MONEY AS DEBT
ZEITGEIST
ZEITGEIST II UNLEASHED