Jdi na obsah Jdi na menu

Otázka: Vy říkáte, že guruové jsou zbyteční, ale jak mohu zjistit pravdu bez moudré nápovědy a vedení které jen guru může dát?


Krishnamurti: Nejprve všichni, proč my chceme zasvěcence - gurua?  My říkáme, že potřebujeme zasvěcence protože jsme zmatení a zasvěcenec je nápomocný, on poukáže na to co je pravda, on pomůže nám rozumět, on ví hodně víc o životě než my, on bude fungovat jako otec, jako učitel, instruovat nás o životě, on má obrovskou zkušenost a my máme malou, on bude nám pomáhat přes jeho větší zážitek atd. Vy jdete za učitelem, protože jste zmatení. Jestliže by jste byli jasní, vy byste nešli k zasvěcenci. Zřejmě jestliže by jste byli hluboce šťastní, jestliže by tam nebyly žádné problémy, jestliže by jste rozuměli životu úplně, vy byste nešli k nějakému zasvěcenci. Doufám, že vidíte význam toto. Protože vy jste zmatení, vy hledáte učitele. Vy jdete k němu, aby vám dál způsob života, objasnil váš vlastní zmatek, a pomohl nalézt pravdu. Vy si vyberete vašeho zasvěcence protože jste zmatení a doufáte, že on dá vám to, na co se zeptáte. Vyberete si zasvěcence, který splní váš požadavek, vyberete si jej podle potěšení a on bude dávat vám; a váš výběr je závislý na vašem potěšení. Vy si nevyberete zasvěcence, který říká: „záviset na sobě“, vyberete si jej podle vašich předsudků. Tak protože vy si vyberete vašeho zasvěcence podle potěšení které on vám dá; vy  nehledáte pravdu ale cestu ze zmatku. A cesta ven ze zmatku je mylně volána pravdou.

 
Zkoumame nejprve názor, že zasvěcenec může odstranit náš zmatek. Může někdo odstranit náš zmatek? Zmatek je produkt našich odezev. My jsme to vytvořili. Vy si myslíte, že někdo jiný to vytvořil - bídu, tato bitva u všech úrovní existence. Je to výsledek našeho vlastního nedostatečného sebepoznaní. Protože my nerozumíme sobě, naším konfliktům, odezvám, bídě, tak jdeme k zasvěcenci, a myslíme si že on nám pomůže osvobodit se od toho zmatku. My můžeme rozumět sobě jen ve vztahu k přítomnosti a ten samotný vztah je guru, a ne někdo venku. Jestliže já nerozumím tomu vztahu, cokoliv co guru může říkat je neužitečné, protože jestliže nerozumím vztahu - můj vztah k vlastnictví, k lidem, k nápadům, kdo může vyřešit konflikt uvnitř mě? K vyřešení toho konfliktu, já musím rozumět sám tomu, co znamená, že musím být vědomý sebe ve vztahu. Kdo je takhle vědomý, tak nepotřebuje žádneho gurua. Jestliže já neznám sebe, jakého použití je zasvěcenec? Tak jak je politický vůdce vybrán těmi kdo jsou ve zmatku a jich výběr je proto také zmatený, tak já si vyberu gurua. Já mohu vybrat si jej jen podle mého zmatku a tudíž i on je zmatený.  

Co je důležité je ne kdo má pravdu - zda já mám pravdu nebo zda ji mají ti kdo říkají, že zasvěcenec je nutný, ale důležité je zjistit proč vy potřebujete zasvěcence - gurua. Zasvěcenci existují pro využití různých druhů, ale to je vedlejší. To dá vám uspokojení jestliže někdo vám řekne jak postupujete. Ale zjistěte proč potřebujete zasvěcence - tam leží klíč. Jiný může poukázat na cestu, ale vy musíte dělat celou práci, dokonce i když máte zasvěcence. Protože vy nechcete stát před tím, vy přesunete odpovědnost k zasvěcenci. Zasvěcenec stane se neužitečný, když tam je částečka sebepoznání. Žádný zasvěcenec, žádná kniha nebo bible, vám nemohou dát sebepoznání, to přijde, když jste vědomí sebe ve vztahu. Být, je být příbuzný; nerozumět vztahu je bída, spor. Nebýt vědomý vašeho vztahu tam se váže konflikt, který zvětší konflikt ve společnosti. Jestliže vy nerozumíte vztahu mezi sebou a vaší manželkou, mezi sebou a vaším dítětem, jak může jiný vyřešit konflikt, který povstává z toho vztahu? Podobně je to s nápady, vírou a tak dále. Vy hledáte zasvěcence. Jestliže on je skutečný guru, on řekne vám - rozuměj sobě. Vy jste zdroj celého nedorozumění a zmatku, a vy můžete vyřešit ten konflikt jen, když vy rozumíte sobě ve vztahu.


Vy nemůžete najít pravdu přes někoho jiného. Pravda není statická,  nemá žádný fixovaný příbytek, to není konec, cíl. Naopak, to je žijící, dynamické, ostražité, živé. Jak to může být konec? Jestliže pravda je pevný bod to je už není pravda, to je pak pouhý názor. Pravda je neznámo a mysl, která hledá pravdu nikdy ji nenajde, mysl je tvořená známým, to je výsledek minulosti, výsledek času - to  můžete pozorovat pro sebe. Mysl je nástroj známého, nemůže najít neznámo, to může jen přejít od známeho k znamému. Když mysl hledá pravdu, pravdu cez čtení v knihách, tá pravda je sebeprojekce. Pak mysl pouze sleduje známe, uspokojivější známe než to předchozí. Když mysl hledá pravdu, to hledá vlastní sebeprojekci, ne pravdu. Nakonec, ideál je sebeprojekce; to je fiktivní, neskutečné. Co je skutečné je to co je, ne opak. Ale mysl, která hledá realitu, hledá boha - hledá známe. Když vy myslíte na boha, váš bůh je projekce vaší vlastní myšlenky, výsledek sociálních vlivů. Vy můžete myslet jen známym, nemůžete myslet na neznámo, vy nemůžete se soustředit na pravdu. Když myslíte na neznámo, to je pouze sebeprojekce (sebeplánovaní) známeho. Bůh nebo pravda nemohou být o myšlence. Jestliže vy myslíte na to, to není pravda. Pravda nemůže být hledána; přijde k vám. Vy můžete jít jen poté co je  známo. Když mysl není mučená známým, efekty známého, jenom pak může pravda odhalit sebe. Pravda je v každém listu, v každé slze, to má být od momentu k momentu. Druhý nemůže přivést vás k pravdě; a jestliže někdo vás vede vás, to může být jen k známemu.

 
Pravda může přijít k mysli, která je prázdná známeho. To vejde do stavu ve kterém známe je nepřítomné, nefunguje. Mysl je skladiště známeho, zbytek známeho. Neznámo vstoupí do bytí, když je to vědomé sebe, svých odezev, předchozích zkušeností, reakcí, a struktury. Když tam je kompletní sebepoznání, pak je konec známeho, pak je mysl kompletně prázdná známeho. Jen pak může pravda přijít k vám; nezvaná. Pravda nepatří vám nebo mně. Vy nemůžete uctívat to. Moment když je znána, to je neskutečné. Symbol není skutečný, obraz není skutečný; ale když tam je pochopení já, zastavení já, pak věčnost vstoupí do bytí.

Jiddu Krishnamurti

súvisiaci článok:

/clanky/tajomstvo-guruov

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář