Jdi na obsah Jdi na menu

Jedná sa o nie príliš presný preklad, link na original text je na konci článku.

 

Iná otázka je to, čo Pupulji si myslíte o nekonečnej ceste. Chcete diskutovať o kundalini?

 


P: Áno, pane.

 

 
K: Vážený pane, v prvom rade, či naozaj chcete diskutovať, viesť dialóg o kundalini, chcete/dokážete zabudnúť na všetko, čo ste počuli o tom? Prajete si to? Vstúpime do predmetu, ktorý je veľmi vážny. Ste ochotní zabudnúť na všetko, čo ste počuli o tom, všetko, čo vám o tom hovorili vaši guruovia, alebo vaše pokusy o to prebudiť to? Môžete začať úplne prázdnym stavom?

 

 

 

Potom ste sa spytovali, skutočne nevediac nič o kundalini. Viete, čo sa deje teraz v Amerike, v Európe. Centrá Kundalini boli otvorené ľuďmi, ktorí hovoria, že majú skúsenosti s prebudením/uvedomením si kundalini. Vedci sa o ňu dnes zaujímajú. Cítia to tak, že robia niektoré formy cvičenia, dýchanie, pokúšajú sa prebudiť kundalini. Stalo sa to koncernom na prinášanie peňazí a to všetko kvôli ľuďom, ktorí sú strašne zlomyseľní.

 


Q: My sme len chceli vedieť, či ide o energiu, ktorá môže byť zničená upravovaním.

 


K: Tak dlho, ako samo-sústredená aktivita existuje, nemôžete sa jej dotknúť/ju uchopiť. To je tiež dôvod, prečo som namietal proti tomu, diskutovať o kundalini alebo o čomkoľvek, čo je energiou, pretože by sme robili prekopávaciu prácu. Nevedieme bezúhonný život a chceme pridať doňho niečo nové, a tak sa staráme o svoje nešťastie/darebácky život.

 

 
VA: Dokonca aj po prebudení kundalini, činnosti sústredené do seba pokračujú.

 


K: Pýtam sa, ako je kundalini prebudené. Neviem, čo tým myslíte.

 


VA: Vážený pane, skutočne tomu chceme porozumieť, pretože niekedy sa jedná o skutočnosť.

 


P: Viete o energii, keď samo-sústredená činnosť končí? Domnievame sa, že to je nekonečný zdroj tejto energie. Nemusí to tak byť.

 


K: Hovorili ste o konci tohto pohybu od centra ku periférii a od periférie zasa do centra, koniec tohoto ...

 

 
P: Krátkodobý koniec to je ...

 


K: Nie, je to koniec, úplný koniec - a to je odpojenie energie, ktorá je nekonečná?

 

 

 

P: Netvrdím to.

 


K: Ja som to povedal.

 

 

 

P: To je veľmi odlišná vec, o ktorej hovoríme.

 


K: Môžeme si dať kundalini energiu na jeho správne miesto? Istý počet ľudí má skúsenosti s energiou, ktorej hovoria kundalini, a na ktorú sa pýtam. Pýtam sa, či sa jedná o skutočnú realitu, alebo nejakú fyziologickú aktivitu, ktorá je prisudzovaná kundalini. Žiješ nemravný život s pocitom márnosti zo života, sexu, atď a potom si povieš, že tvoje kundalini sa prebudilo. Ale tvoj každodenný život, ktorý je sebastredným pokračuje.

 


P: Pane, ak sme sa rozhodli to skúmať, pozrime sa na to, ako to vlastne funguje. Prebudenie kundalini je viazané na určité psychické procesy uskutočňujúce sa určitými časťami fyzického tela. To je to, o čom sa hovorí. Prvá otázka, chcel by som sa opýtať, či je tomu tak? Má uvoľnenie tejto energie, ktorá je nekonečná, niečo do činenia s centrami vo fyzickej časti tela?

 

A: Predtým, než sa do toho pustíme, pane, nie je podstatné skúmať, či osoba, ktorá získava energiu, je schopná uškodiť?

 


K: Nie, pane. Buďte opatrný. Ako môžeme tvrdiť, že nie je možné uškodiť? Hovorí sa, že mnoho indických guru uškodilo ohromnému množstvu ľudí zavádzaním.

 


A: To je to, o čom hovorím, pane. Mám pocit, že ak srdce človeka je očistené od nenávisti a jeho smäd po uškodení je kompletne odvrátený, len ak by sa takto stalo, potom táto energia neurobí vôbec nič a keď tak len viac zlého.

 

 

 

K: Achyutji, čo je Pupuljiho dotaz, je štandardné aby táto energia prechádzala  rôznymi centrami a uvoľňovala sa a tak dookola.

 


A: Ja vravím, pane, že predtým, než sa opýtame na túto otázku existuje v indickej tradícii jedno slovo, ktoré myslím, že je veľmi cenné. To slovo je 'adhikar'. Adhikar znamená, že osoba sa musí sama dostatočne očistiť, predtým ako položí sama sebe túto otázku. Je to otázka očisty.

 


K: Vy ste hovoril, že ak nedôjde k zastaveniu tohto pohybu z centra na obvod a od obvodu do stredu, že otázka Pupulji nemá dôležitosť?

 


A: Myslím, že áno. Budem používať iné slovo, je budhistické slovo 'sheela'. Je to v skutočnosti to isté. Slovo 'adhikar', ktoré je používané u Hindov a slovo 'sheela', ktoré je používané budhistami v skutočnosti znamenajú to isté.

 

 
P: Ja beriem to, že keď niekto opýta na otázku, pochádza to z hĺbky sebapoznania, ktoré sa pýta. Nie je možné, skúmať seba bez súčasného oslobodenia energie, veď nikoho život neplynie bez stavu vnútornej rovnováhy, inak to, čo Krishnaj (Krishnamurti) vraví, nemá zmysel. Keď človek počúva Krishnaja, prijíma hĺbku do akej sa sám odhalil a preto si myslím, že je správne klásť otázky. Prečo je táto otázka viac nebezpečná ako iné ďalšie otázky? Prečo je to oveľa nebezpečnejšie ako pýtať sa čo je to myseľ, čo je meditácia, čo je toto, čo je tamto? Ak myseľ chce chápať, bude chápať to a tamto. Ak myseľ nechce chápať, nebude chápať vôbec nič. Ak myseľ bude chcieť zneužívať, bude zneužívať všetko.

 

 

 

K: Iba ak váš život, váš každodenný život je úplne nesebeckým orientovaným spôsobom života, tak iné nemá žiadnu  možnosť vstúpiť.

 


VA: Je to vznik energie - je to najprv rozkoš, potom strach.

 

 
S: Chceli by sme vedieť, prečo sa táto energia vytvára strach.

 


VA: Strach prichádza neskôr. Jedno zakúsenie smrti a všetko zmizne. Opäť ste nažive a ste prekvapení, že ste opäť nažive. Objavujete znovu svet, a vaše myšlienky a váš majetok a túžby a celý svet sa pomaly vracia.

 


K: Mohli by ste to nazvať, pane, prebudenie kundalini?

 


VA: Ja neviem, pane.

 


K: Ale prečo ste to označili ako prebudenie kundalini?

 


VA: Za pár dní po tom, po uplynutí obdobia jedného mesiaca, sa celý život zmení. Sex zmizne, túžba zmizne.

 

 
K: Áno, pane, ja to chápem. Ale vy sa vraciate k tomu znova.

 


VA: Človek sa vráti, pretože nerozumie.

 


K: To je to, čo som hovoril, pane. Keď sa vracia k niečomu, mám otázku, či ste mal túto energiu.

 

 
P: Prečo táto otázka vyvolala toľko vĺn? Väčšina ľudí prechádza veľkým množstvom psychických skúseností v procese sebapoznania. Jedno je teda jasné, to musí byť pochopené keď počúvate Krishnaja, že každá psychická skúsenosť, ktorá nastane, musí byť odložená stranou.

 

 

 

K: Je to jasné? Psychické skúsenosti, musia byť úplne vyčlenené.

 


A: Dávajme ich stranou, nielen nepridávajme žiadny význam.

 


VA: Niektoré nové pasáže sa otvárajú v tele, energia neustále rastie v týchto prechodoch, kedykoľvek je to potrebné.

 


K: Pane, prečo to nazývate, niečím mimoriadnym? Prečo to posudzujeme ako niečo mimoriadne? Len to naznačujem, môže byť, že ste to poňali veľmi citlivo. To je všetko. Veľmi citlivé.

 


VA: Mám viac energie.

 


K: Citlivosť má viac energie. Ale prečo to nazývate mimoriadnym, kundalini toto, tamto alebo iné?

 


P: Skutočným problémom je, do akej miery sa váš život úplne zmenil. Mám na mysli len v zmysle prebudenia, ak je úplne nový spôsob nazerania, nový spôsob života, nový spôsob vzťahov.

 

 
...

 


K: Ja žijem život bolesti, utrpenia, chaosu. To je môj základný pocit a môže sa to skončiť? Neexistuje dôvod.

 

 
...

 


Môže sa celý proces skončiť? Až potom môžem odpovedať na iné otázky, ktoré majú obrovský význam.

 

 

 

P: Aká je povaha podstaty ľudskej mysle, ktorá musí byť pestovaná aby bola prístupná inému? Hovoríš teda, že to je zlá otázka. Hovoríš, že som v konflikte, trpím a vidím, že život konfliktov a utrpenia nemá konca.

 


K: To je všetko. Keď to nemôže skončiť tak potom ďalšie dotazovanie a vyšetrovanie a chcenie prebudiť iné s ohľadom na vyčistenie, to je zlý proces.

 

 
P: Samozrejme.

 


K: To je dopyt u externej agentúry, ktorá by mala prísť a upratať váš dom. Hovorím v procese upratovania domu, tohoto domu, je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa udejú. Budete jasnovidiaci, takpovediac 'siddhis' a všetko to ostatné. To všetko sa bude diať. Ale ak ste sa chytili do toho, nebudete môcť pokračovať ďalej. Ak nie si ulovený v nich, nebesá sú ti otvorené. Pýtate sa, Pupul, je tam pôda, ktorá bola pripravená, nie v smere získavania toho, ale pôda musí byť pripravená? Pripravte sa, pracujte na tom, vyčistite dom tak kompletne, že tam nezostane ani tieň na únik. Potom sa môžeme spýtať, aký je to stav, o ktorom všetci hovoríme. Ak ste konali takto, pripravovali, pracujete na ukončení smútku, nenechajte to újsť, ak na tom pracujete a pôjdete s tým ďalej hovorí sa, že ste si niečoho vedomý, známeho ako sila kundalini, potom som ochotný načúvať.

 

 
A: Vážený pane, ten dôvod, prečo som protestovala, je ten, že v texte hatha jóga Pradipika sme urobili vyhlásenie, že toto objasňovanie kundalini je v smere posilňovať vás vo vašom hľadaní.

 


K: preboha, Achyutji konáte tak aby ste si vyčistili dom?

 


A: Rozhodne.

 


K: Takže, čo je to za otázka? Existuje nejaká energia, ktorá nie je mechanická, ktorá je nekonečná, obnovuje sa sama? Ja hovorím, že áno. Celkom určite. Ale to nie je to, čo nazývate kundalini. Telo musí byť citlivé. Ak pracujete na vyčistení domu, telo sa stáva veľmi citlivým. Telo potom má svoju vlastnú inteligenciu, nie inteligenciu, ktorú myseľ diktuje telu. Preto, telo sa stáva mimoriadne citlivé, nie citlivé na svoje túžby, alebo citlivé, že chce niečo, ale stáva sa citlivým samé o sebe. Chápete? Potom, čo sa stane? Ak naozaj chcete, aby som pokračoval ďalej, tak ja tak urobím. Na ľudí, ktorí hovoria o prebudení kundalini, mám dotaz. Oni nepracovali na tom, ale hovoria, že sa prebudilo kundalini. Preto spochybňujem ich schopnosti, ich pravdu. Nie som antagonistický, ale dotazujem/spochyňujem to. Nejaký muž, ktorý jedol mäso, chcel publicitu, chcel to a to a tvrdí, že jeho kundalini sa prebudilo, hovorím, že je to nezmysel. Musí existovať očista tohto domu po celú dobu. Potom Pupul vraví: 'Môžeme hovoriť o energii, ktorú cítim nevyhnutne existovať?', Nie teoreticky, ale takej, ktorá sa zablysla, pocítila, že je energia, ktorá je nekonečná, a Krishnaj príde a povie: 'Áno' , Toto je taký prípad. Jedná sa o energiu, ktorá sa sama obnovuje po celú dobu, ktorá nie je mechanická, ktorá nemá príčinu, ktorá nemá ani začiatok, a preto neexistuje jej koniec. Je to večný pohyb. Ja hovorím, že toto je ono. Akú hodnotu má pre poslucháča? Ja hovorím 'áno' a vy ma počúvate. Pýtam sa sám seba akú to má pre vás hodnotu? Pôjdete ďalej do toho a nevyčistíte svoj dom?

 

 
P: To znamená, pane, že pýtať sa, to je kultivácia pôdy, čo je koniec utrpenia, ktoré je nevyhnutné.

 


K: Jediná starosť. Nič iného. Je to najväčšia vec, posvätná, a preto nie je možné vyzvať ju. A vy ju stále vyzývate. Očista domu vyžaduje obrovskú disciplínu a nie disciplínu ovládania, potláčania a poslušnosti, nasledujete? Samo o sebe si to žiada ohromnú pozornosť. Ak máte úplnú pozornosť, potom uvidíte úplne iným spôsobom príjemné miesta, energiu, ktorá je neopakovateľným zdrojom energie, v ktorej nie je prichádzajúce a odchádzajúce. To nie je ako keď ju máte jeden deň a o mesiac neskôr ju už nemáte. Znamená to, udržať myseľ úplne prázdnu. Môžeme to dosiahnuť?

 

VA: Na chvíľu.

 


K: Nie, nie. Pýtal som sa: Môže sa myseľ sama o sebe vyprázdniť? Potom v tom je táto energia. Ešte ste sa na to neopýtali. Ak niekde existuje priestor, je prázdny, a preto plný energie. Takže v očiste pri ukončení vecí domu, žiaľu, môže myseľ byť úplne prázdna bez akéhokoľvek motívu a bez akejkoľvek túžby? Keď ste pracovali na tom, udržať dom čistý, ostatné veci prichádzajú prirodzene. Nie ste to vy, ktorí pripravujú pre to pôdu. To je meditácia.

 


P: A podstatou tohto je transformácia ľudskej mysle.

 


K: Vidíte, ako Apa Saheb povedal, sme podmienení stáročiami. Ak tam je zastavenie tohto, existuje aj jeho koniec. Ak vytiahnete konektor z počítača, nemôže viacej fungovať.

 

Teraz, otázka je: Môže centrum, ktoré je sebecké, skončiť? A nie pokračovať ďalej a ďalej? Môže takto centrum skončiť? V prípade, že dôjde konca, nie je tam už žiadny pohyb času. To je všetko. Ak sa pohyb mysle od centra na okraj zastaví, čas zastane. Keď neexistuje sebecký pohyb, je tam úplne iný typ pohybu.

 

 

 

http://www.katinkahesselink.net/kr/kundalini.html

 

 

 

 

Jiddu Krishnamurti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář