Jdi na obsah Jdi na menu


Paní „Zopot“ mně poslala uvedený článek s tím, že jde o jiný pohled na problematiku učitel – žák.


 


J. Krišnamurti je zvláštní. Vystupuje jako neomylná duchovní autorita neboli guru a současně všechny mistry jako nepravé odsuzuje. Podobně posuzuje i další duchovní poučení. Všimněme si, že nic nedokazuje, ale prostě tvrdí: je to tak, jak říkám. Tvrdí, že se máme osvobodit od všech názorů. Co nám však nabízí, jsou pouze jeho vlastní a nezdůvodněné názory. Měnit jeden názor za druhý zdaleka není svoboda. Ta v názorech nevězí, ale ve svobodě od ega.


Odkud J. Krišnamurti bere ten tak jasně vyjadřovaný názor o své neomylnosti?

Patrně ze svého mládí. Byl vychováván s tím, že je již od narození předurčen být duchovním velikánem srovnatelný s Kristem. Zdá se, že toto přesvědčení přijal plně za své a nikdy o něm nezapochyboval.


Jeho odpor k mistrům lze také vystopovat do jeho mládí. Je známo, že v dospívání měl velké spory se svými vychovateli, což byli tehdejší teosofičtí mistři. Své zkušenosti s nimi naprosto zcela neoprávněně vztáhl na všechny mistry minulé i současné, včetně spasitelů.


Článek shrnuje základy jeho učení, je proto poučné jeho tvrzení rozebrat.

Tvrzení, že „otázku pravdy nemohou zodpovědět knihy, kněží, filosofové či spasitelé“, je jen polopravda. Pravdu o Sobě v knihách sice nenalezneme, ale pokyny k jejímu nalezení, jak si při jejím hledání počínat, ano.

Krišnamurti tvrdí, že nás chce osvobodit ze všech nesprávných duchovních názorů. Když však jeho tvrzení domyslíme, z celé duchovní oblasti nic nezbyde: duchovní spisy mistr, stezka. To vše je špatné a k ničemu. Co je pak podle něho tato svoboda? Cituji: „Svoboda existuje jen tehdy, nejsem-li ve svém nitru zmatený a nejsem-li psychologicky a nábožensky polapen v žádné pasti. Chápete?“ Pastí pro něho je vše duchovní, všichni guruové i spasitelé. Proč se do nich nepočítá sám, ale sugeruje nám, že jen on jediný a ani spasitelé neučí správně? Proč by měl být výjimkou? Hlásaná názorová svoboda je ve skutečnosti nesvobodou ega a jeho uvězněním v těle a světě.


Komu vlastně jsou jeho slova určena? Hledajícím neboli egům, která tonou v nevědomosti o sobě, neznají svou podstatu, jsou nesvobodní, protože se ztotožňují s tělem a se svou myslí a proto trpí.

On však nevidí nesvobodu v egu ani neučí, jak je rozpustit, ale tvrdí, že naše svoboda je v názoru, že nesmíme mít žádný názor.


Podle něho například: „Neexistuje metoda sebepoznání!“ Ale ona existuje a je jí átmavičára, kterou učí jeden ze všech jím tolik opovrhovaných mistrů Ramana Maháriši. Mohu naprosto a nepochybně potvrdit, že tato metoda nejen existuje, ale je-li správně a vytrvale prováděna, přináší poznání sebe. To není jen má zkušenost, ale i mých přátel a vůbec všech hledajících na celém světě, kteří se stezkou átmavičáry ubírají.


Krišnamurti v tomto svém tvrzení ze své mistrovské autority přímo lže a co je horší, odvrací hledající od správné cesty.


Pokud mluví obecně o všech mistrech jako o tyranech – cituji: „Vztah mistr – žák je vzájemné využívání … je to vykořisťování…. Mistři jsou tyrani, protože touží po moci, pozici a pouze oni vědí, ostatní nikoliv….“, pak to není nic jiného než obyčejné ošklivé pomluvy, do kterých zahrnuje například i Ježíše, Rámakrišnu, Ramanu Mahárišiho a další.


Pro mé kritiky je příznačné, že tyto pomluvy, které Krišnamurti bez omezení šíří, nikoho nepobuřují. Když naopak kritizuji věcně jeho nesprávné názory na duchovní stezku, jsem hned ostouzen a odsouzen.


Znovu zdůrazňuji, že jako ve všech podobných případech se nevyjadřuji k duchovnímu dosažení kritizovaných, ale pouze k jejich tvrzení a to naprosto věcně a konkrétně.


Krišnamurti si počíná přesně opačně: užívá polopravd i nepravd a naprosto neoprávněně generalizuje, aniž by cokoliv dokazoval: všechny názory jsou špatné, jen ten jeho je správný, duchovní stezka neexistuje, a proto je i úsilí zbytečné. Mistři jsou pak tyrani a vykořisťovatelé a tvrdí, že mají poznání a druhým je upírají.

Co je také pro Krišnamurtiho příznačné: ani slovo o Bohu a jeho pomoci. Nechává člověka na pospas jeho egu samotného, což je podle něho cílem.


O mistrech vypovídá poučka o stromu a jeho plodech. Mistři jsou tyrani, jak tvrdí, ale i on měl své žáky, které vedl pouze vštěpováním svých názorů. Jelikož duchovní praxe, metody podle něho neexistují, nedal žákům nic jiného než své negativní náhledy na vše duchovní. Dokud žil, jeho výklady o Pravdě žáky uspokojovaly. S jeho odchodem ze světa zmizelo i toto uspokojení žáků a pro jednou zjistili, že nemají doslova nic. Krásné řeči nejsou totéž co Pravda. Na to Krišnamurti ve svých odsudcích nějak zapomněl. Není to proto, že si o sobě myslel, že je výjimkou ze všech svých tvrzení? Odkud to vím? Z knih Lamy O. Nydahla, který se s jeho žáky v Americe setkal. Jak říká: „Dalo mi to velkou práci je přesvědčit, že také musí něco dělat“.


Tak to jsou plody mistra, který zatratil vše: knihy, metody i mistra, vyjímaje sama sebe.


Moji nepřátelé mne lživě obviňují, že kritizuji všechny mistry. Pravda je, že kritizuji výroky nebo i činy některých mistrů, které zřejmě odporují všeobecně platným názorům o duchovní praxi: tvrzení o zbytečnosti úsilí, božskosti ega, zaplétání do světa nebo členství ve zločinecké organizaci, komunistické straně. Nikdy nekritizuji jejich samotné mistrovství.


Jak je zřejmé ten, kdo skutečně kritizuje celou duchovní praxi a všechny mistry bez rozdílů a nejen je kritizuje, ale přímo odsuzuje jako tyrany a vykořisťovatele, je J. Krišnamurti. Ti, kteří jej za toto počínání obdivují a rozčilují se nad kritikou jeho tvrzení, jsou s ním myšlenkově spřízněni. Jak mohou dopadnout, jsem ukázal.http://www.jirivacek-satguru.cz/clanky/clanky-rok-2008-ii/j_-krisnamurti_-tajomstvo-guruov

stránka Jiřího Vacka :

http://www.jirivacek-satguru.cz

jeho učenie:

Žijte co nejvíce o samotě. Vyberte si svého gurua, uctívejte jej, proste o jeho pomoc. Spoléhejte na gurua (boh, majster a milosť sú jedno) a jeho nekonečnou sílu a ne na sebe. Svým úsilím se nemůžete osvobodit, pouze získat milost gurua, který vás osvobodí

 

Poznámka: Neodvážil by som sa tvrdiť, že Krishnamurti je v zmysle cesty k pravde ozaj aj pravdivý a že to niekam aj skutočne vedie. Ale tvrdí sa, že gurovia sú klamom. A to nemôže pochopiť a uvidieť človek, ktorý neprekročil tradíciu. Jednoducho mu to jeho rozum, logika a jeho podmienenie nedovolí. Presne tak isto ako kresťan nemôže pochopiť prečo by bol kňaz či biblia klamom. Jednoducho nemôže prekročiť svoje kresťanské podmienenie. A tu vzniká otázka: nemôže alebo nechce? Čo považujem za pozoruhodné je, že keď sa vyskytne niečo vecné proti mojmu spôsobu myslenia - proti mojej viere, spôsobu života či náuke, že prečo ma to aspoň trocha nezaujme, prečo tomu aspoň trocha nevenujem pozornosť a aký taký záujem? Kto to chápe, vidí, že my ľudia nemáme zaujem o pravdu, ale len o niečo, čo nám poskytne bezpečné útočisko, ba dokonca pravdu ani nechceme vidieť, lebo sa obávame, že čo potom ak budem takto obnažený, nevediaci a stratený a tak sa bojíme opustiť svoje iluzórne bezpečie a preto ani nechceme vedieť čo je pravda. Ale práve ta pravda oslobodzuje a posúva. Ten strach vzniká iba tam, kde človek funguje cez hľadanie bezpečia. Tajomstvo guruov je veľmi zaujmavá vec, silne netradičná, vzrušujúca a hlboká. Tu sú linky, ktoré pomôžu preniknúť do tejto nesmierne zaujmavej problematiky:

http://www.juryno.estranky.sk/clanky/nezaradene/tradicia

 

 Áno pán Vacek guruovia sú vykoriťovatelia, ale k tomu aby to človek videl, musí byť k sebe úprimný. Byť vnímavý, mať záujem a nepozerať sa na to cez slovo. Čo nejde nám ľuďom okrem tej nápomoci druhým, hlavne o našu pozíciu, o moc, vplyv, o seba, o ja (ego)? A s tým sa spája vykorisťovanie, lepšie povedané jemná a nenápadná no tak zjavná povýšeneckosť a kde je toto ego v akcii, tam nie je pravda, ale nenápadné ponižovanie a využívanie ľudí, preto teda vykorisťovanie, je to egoizmus. Takáto sebastrednosť nemôže obsiahnuť niečo skutočné, vymenilo sa len svetské ego za duchovné a to je to isté.
 


http://www.juryno.estranky.sk/clanky/nezaradene/iluzie
http://www.juryno.estranky.sk/clanky/nezaradene/iluzie-2

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář